Bellandi Slovensko, s.r.o. Rajec

Pre spoločnosť Bellandi Slovensko, s.r.o. v Rajci vyvíjame textilný informačný systém. Od tohoto systému zákazník očakáva nárast produkcie v celom výrobnom procese bez ďalších nákladov. Ide o projekt monitoringu výrobných liniek, zber údajov, ich následné uloženie a spracovanie. Zákazník nakoniec vidí údaje o stave výrobných liniek, efektivite ich výroby, a ďaľšie užitočné hodnoty.

Systém zberu dát je rozdelený do viacerých častí.

V 1. časti ide o tri linky textilných strojov, kde každá má definovanú sadu porúch a prestojov. Stlačením tlačidla sa zadáva príslušný prestoj.Tieto údaje sa ukladajú do databáz a následne sú graficky zobrazené v tvare potrebnom pre zákazníka.

2. časť monitoruje efektivitu výrobnej linky pradiarne. Jedná sa o osem liniek, kde sa previnuje priadza podľa potreby výroby. Na monitorovanie údajov je použitá logická jednotka, ktorá sleduje stav rozvádzača (napájanie výrobnej linky), stav linky (zapnutá/vypnutá) a počet otáčok hriadeľa. Tento údaj sa príslušným vzorcom prepočíta na metre a hmotnosť navinutých nití.3. časť zahŕňa kontrolu tkáčskeho stroja. Tu je použitý modul s vysokým výpočtovým potenciálom, ktorý odchytáva riadiace a dátové signály z LCD. Následne ich spracuje a posiela do riadiaceho počítača. Tu sa jedná o 16 tkáčskych strojov, z ktorých sú monitorované údaje zobrazené na displeji počítača.Každý modul tohto systému je pripojený pomocou linky RS485 na prevodník RS485/ETHERNET a následne pripojený k riadiacemu počítaču, ktorý zabezpečuje komunikáciu s modulmi a ukladanie údajov. Správnosť údajov je zabezpečená kontrolným súčtom CRC. Uložené údaje sú logicky rozdelené, spracované a graficky zobrazené tak, že je k nim prístup cez webové rozhranie, takže je možné k nim pristupovať z akéhokoľvek miesta na internete na svete cez webový prehliadač ako napr. Internet Explorer.

Pre spoločnosť Bellandi Slovensko v Rajci zabezpečujeme aj:
  • správu počítačov
  • správu počítačovej siete
  • správu textilného informačného systému