Naši zákazníci sa neprispôsobujú softwaru, náš software sa prispôsobuje zákazníkom...

  Programuje vJAVAC#C++Object-CDelphiPHPJavaScriptHtml jazyku

  Rozumieme programovaniu

  Systémové riešenia programujeme na mieru.

  Spolu tvoríme budúcnosť

  V spolupráci s Vami tvoríme inovatívne riešenia ktoré Vám šetria čas a pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť.

  Technológie

  V našich riešeniach používame najmodernejšie technológie overené v praxi na desiatkach projektoch.
  iphone white

  Nájdite svoju cestu

  Program či aplikáciu vytvoríme presne podľa Vašich predstáv, tak aby vyhovovala čo najlepšie Vašemu podnikaniu.

  Odovzdanie na čas

  Tím našich programátorov denne pracuje na implementácii vybraných riešení tak aby sme pre Vás pripravili riešenie v stanovenom termíne.

  Programovanie

  Systémové riešenia programujeme na mieru. Väčšinou ide o interné systémy, napr. výrobné systémy alebo manažérske systémy. Napríklad manažérsky informačný systém (MIS) je systém na plánovanie a evidenciu úloh pre pracovníkov, ale aj sledovanie výrobných procesov a ich výstupov slúžiacich na zefektívnenie firemných procesov.

  Naše riešenia na mieru viete využívať nielen cez internetový prehliadač, ale aj priamo v počítači ako aplikáciu. Vieme ich naprogramovať aj pre mobilné platformy (Apple IOS, Windows, Windows Mobile a v neposlednom rade Android).

  Programuje vo všetkých najpoužívanejších jazykoch JAVA,C#,C++, Object-C, Delphi, PHP, JavaScript, Html, v spolupráci s databázami MySQL, PostgresSQL, Sybase, SQLite, MSSQL.

  Vyvinuli sme:

  Aplikácie Adroid Apple Windows

  Android aplikáciu pre oblasť poisťovníctva, Android, iPhone a Windows aplikácie pre systém BOZP, helpdesk aplikácie pre evidenciu a správu úloh a mnoho ďalších aplikácií vytvorených pre zákazníkov na mieru.

  Systém riadeného skladu

  Zavedenie riadeného skladu prináša hlavne tieto výhody:
  - prináša vyššiu produktivitu práce skladníkov,
  - nieste závislý od dobrej alebo zlej pamäte skladníkov, 
  - možnosť jasnej a aktuálnej väzby výkonových ukazovateľov skladníkov na produktivitu ich práce,
  - podstatne lepšie využitie skladových priestorov, - optimalizácia úložných pozícií a lokalizácie skladových položiek,
  - minimalizácia chybovosti ľudského faktora a reklamácií,
  - aktívne využívanie presnej identifikácie prostredníctvom čiarových kódov,
  - poskytovanie aktuálnych informácií o stave skladu v reálnom čase,
  - niekoľkonásobné zrýchlenie inventúr,
  - on-line manažérske reporty na rozličných úrovniach riadenia,
  - odbúranie papierovej evidencie,
  - zvýšenie konkurencieschopnosti a spokojnosti zákazníkov

  Manažérsky informačný systém

  Manažérsky informačný systém (MIS): používa sa napr.  na vytváranie a riadenie úloh pre zamestnancov.

  Rezervačný systém

  Systém na rezeváciu termínov u poskytovateľov služieb. www.RezervujSi.sk viac informácií tu rezervačný systém

  Systém na evidenciu úrazov

  Systém pre evidenciu úrazov a rizík na pracovisku v rámci BOZP firiem, pre včasnú informovanosť vedenia firmy ( e-mail, sms ) o priebehu odstraňovania úrazov a rizík, prevenciu potenciálnych rizikových udalostí a automatizované generovanie podkladov pre legislatívne účely.

  Reklamačný systém

  Slúži na prijímanie, evidenciu reklamácií a kompletný prehľad o priebehu a stave vybavovania reklamácie

  Systém automatických SMS

  Systém na automatizované odosielanie SMS správ prostredníctvom SMS brány ktorá je prepojená s vašim základným firemným systémom.

  Hromadné odosielanie e-mailov

  Systém na hromadné odosielanie e-mailov pre propagáciu vašej firmy a vašich produktov (direct mailing)

  Správa serverov

  Ľahko ovládateľný systém vysokodostupných virtuálnych serverov i serverov pre vaše interné systémy, stránky a účtovníctvo.

  E-shopový systém

  E-shopový systém B2C (predaj koncovým zákazníkom – maloobchod) alebo B2B (veľkoobchodný predaj) s možnosťou importu z vášho skladového systému (POHODA, KROS, CHEMAT,...)

  © 2024 Všetky práva vyhradené.